ВІДДІЛ ОСВІТИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ

БЕРЕЗАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

НАКАЗ

м. Березань

06 квітня 2020 року № 9-ОД

Про завершення 2019/2020 навчального року та проведення державної підсумкової атестації осіб, які здобувають загальну середню освіту в закладах освіти Березанської міської ради

Відповідно до частини восьмої статті 12 Закону України «Про освіту», статті 34 Закону України «Про загальну середню освіту», Порядку проведення державної підсумкової атестації, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 07.12.2018 № 1369, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 02 січня 2019 за № 8/32979, Порядку переведення учнів (вихованців) закладу загальної середньої освіти до наступного класу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015 № 762, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України ЗО липня 2015 року за № 924/27369 (зі змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 08.05.2019 № 621, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29 травня 2019 року за № 555/33526), Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2019 № 367, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05 червня 2018 року за № 564/32016, керуючись наказом Міністерства освіти і науки України від 30 березня 2020 року № 463 «Про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти, у 2019/2020 навчальному році» та листом Міністерства освіти і науки України від 31.03.2020 № 1/9-182 «Щодо організованого завершення 2019/2020 навчального року та зарахування до закладів загальної середньої освіти», Положення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 17.03.2015 № 306, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 31 березня 2015 року за № 354/26799, Положення про похвальний лист «За високі досягнення у навчанні» та похвальну грамоту «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 11.12.2000 № 579, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 19 грудня 2000 року за № 923/5144, на виконання наказів Міністерства освіти і науки України від 11.05.2019 № 635 «Деякі питання проведення в 2020 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 червня 2019 за № 578/33549, від 23.10.2019 № 1332 «Деякі питання проведення в 2019/2020 навчальному році державної підсумкової атестації осіб, які здобувають загальну середню освіту», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 грудня 2019 року № 1247/34218, від 16.10.2018 № 1109 «Про деякі питання документів про загальну середню освіту», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 листопада 2018 року за № 1279/32731, керуючись методичними рекомендаціями Міністерства освіти і науки України щодо проведення державної підсумкової атестації з іноземних мов у закладах загальної середньої освіти в 2019/2020 навчальному році (лист МОН від 03.02.2020 № 1/9-64), листом Міністерства освіти і науки України від 03.01.2020 № 1/9-2 «Щодо проведення державної підсумкової атестації в 2019/2020 навчальному році», наказу Департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації від 02.03.2020року №51 «Про завершення 2019/2020 навчального року та проведення державної підсумкової атестації осіб, які здобувають загальну середню освіту в закладах освіти Київської області» та з метою забезпечення організованого закінчення 2019/2020 навчального року, проведення державної підсумкової атестації здобувачів загальної середньої освіти та у зв’язку з карантином, оголошеним в Україні через поширення коронавірусної інфекції «COVID-2019»,

Н А К А З У Ю:

1. Головному спеціалісту відділу освіти (Деменській М.І.):

1.1. Забезпечити належну організацію та контроль за завершенням 2019/2020 навчального року, виконанням навчальних планів та програм, проведенням ДПА;

1.2. Забезпечити участь здобувачів повної загальної середньої освіти у ДПА у формі ЗНО у період визначений Міністерством освіти і науки України та забезпечити їх підвезення до пунктів тестування;

1.3. Організувати підвезення учнів 11-х класів до місць проведення ДПА у формі ЗНО:

1.3.1. Затвердити відповідно до вимог чинного законодавства маршрути руху транспортних засобів, які здійснюватимуть підвезення учасників ДПА у формі ЗНО;

1.3.2.Поінформувати місцеві підрозділи Національної поліції, про маршрути підвезення учасників ДПА у формі ЗНО до місць проведення тестування;

1.3.3. Організувати спільно з місцевим підрозділом Національної поліції супровід учасників ДПА у формі ЗНО до місць проведення тестування та у зворотному напрямку;

1.3.4. Інформувати департамент освіти і науки про організацію підвезення учнів до місць проведення ДПА у формі ЗНО;

1.4. Заборонити будь-які неофіційні форми святкування закінчення навчального року, випускних вечорів у закладах загальної середньої освіти у (далі - ЗЗСО), збір коштів на урочистості, подарунки закладам освіти, педагогічним працівникам тощо;

1.5. Визначити ЗЗСО, де буде проведено екстерном ДПА здобувачів освіти, які проживають на тимчасово окупованих територіях України і не здобувають загальну середню освіту в закладах освіти, розташованих та території, підконтрольній Україні;

1.6. Сформувати апеляційні комісії з предметів, з яких проводиться ДПА у ЗЗСО;

1.7. Рекомендувати директорам ЗЗСО провести вручення документів про освіту учням 11-х класів у терміни, рекомендовані Міністерством освіти і науки України;

1.8. Забезпечити своєчасне інформування органів Національної поліції про час і місце проведення випускних вечорів;

1.9. Надавати організаційну допомогу закладам освіти з питань закінчення 2019/2020н.р. та проведення ДПА;

1.10. Оприлюднити цей наказ на сайті відділу освіти виконавчого комітету Березанської міської ради

2. Керівникам закладів освіти Березанської міської ради:

2.1. Провести ДПА в закладах загальної середньої освіти (далі –ЗЗСО) для здобувачів повної загальної середньої освіти, які через поважні причини не взяли участь в основній та додатковій сесіях ЗНО ( з усіх або окремих предметів) у строки, визначені Міністерством освіти і науки України ;

2.2. Провести у ЗЗСО ДПА для здобувачів повної загальної середньої освіти, які навчаються в закладах та не з'явилися без поважних причин для проходження ДПА у формі ЗНО, у строки, визначені Міністерством освіти і науки України;

2.3. Провести в ЗЗСО ДПА у терміни, визначені наказами керівників закладів освіти:

2.3.1. Осіб, які здобувають повну загальну середню освіту за екстернатною формою (за умови, що вони не реєструвалися для участі в ЗНО);

2.3.2. Осіб, які здобувають повну загальну середню освіту та звільнені від проходження ЗНО (за наявності відповідних підтверджуючих документів);

2.4. Провести ДПА в ЗЗСО достроково або в інші строки, визначені наказом керівника закладу освіти, на підставі письмової заяви здобувача освіти (у разі досягнення ним повноліття) або його батьків та за наявності документів, які підтверджують підстави для перенесення строків, здобувачів освіти, які:

2.4.1. Хворіли під час проведення ДПА;

2.4.2. Не з’явилися для проходження ДПА через поважні причини;

2.4.3. Тимчасово здобували загальну середню освіту за кордоном і повернулися в Україну після проведення ДПА;

2.4.4. Були призвані (мобілізовані) на військову службу;

2.4.5. Виїжджають на постійне місце проживання за кордон;

2.5.Забезпечити інформування учнів та батьківської громадськості про терміни закінчення навчального року, проведення свята Останнього дзвоника, випускних вечорів; оформити у кожному закладі освіти інформаційні стенди, на яких розмістити інформацію про проведення ДПА, номери телефонів: відділу освіти (045) 766-43-80, «гарячої» лінії департаменту освіти і науки; (044) 278-23-62, 279-84- 52;

2.6.Забезпечити проведення позапланових інструктажів з техніки безпеки для учнів, які у будуть підвозитися до місця проведення ДПА у формі ЗНО;

2.7. Затвердити розклад роботи державних атестаційних комісій та забезпечити їх оприлюднення відповідно до п. 4 Порядку;

2.8. Зарахувати результати мовних іспитів з іноземних мов як атестацію з цих предметів здобувачам базової середньої освіти, які в поточному або попередньому календарному роках отримали сертифікат (диплом) міжнародного мовного іспиту з іноземної мови відповідно до переліку, затвердженого Міністерством освіти і науки України, та виставити оцінку за атестацію з іноземної мови (12 балів);

2.9. Забезпечити звільнення від проходження ДПА здобувачів освіти відповідно до пп.1-10 розділу IV Порядку;

3.Міському методичному кабінету:

3.1. Надавати методичну підтримку закладам загальної середньої освіти з питань закінчення 2019/2020 н. р. та проведення ДПА;

3.2. Підготувати та розмістити на сайті відділу освіти рекомендації щодо проведення свята Останнього дзвоника та церемонії урочистого вручення документів про освіту учням 9-х і 11-х класів ЗЗСО;

4.Відділу освіти :

4.1.Забезпечити організоване завершення 2019/2020 навчального року відповідно до наказу від 06.04.2020 № 9-ОД «Про завершення 2019/2020 навчального року та проведення державної підсумкової атестації осіб, які здобувають загальну середню освіту в закладах освіти Березанської міської ради».

Начальник відділу освіти О. В. Загорулько

Додаток до наказу відділу освіти

від 06.04.2020р № 9-ОД

Перелік

навчальних предметів, з яких у 2019/2020 навчальному році проводиться державна підсумкова атестація осіб, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти

(профільної середньої освіти)

№ з/п

Назва навчального

предмета

Форма проведення державної підсумкової атестації

Примітка

1.

Українська мова

У формі зовнішнього незалежного оцінювання

Обов’язковий

2.

Математика

У формі зовнішнього незалежного оцінювання

обов’язковий,

за вибором здобувача освіти*

Історія України

3.

Один з навчальних предметів зі списку:

У формі зовнішнього незалежного оцінювання

За вибором здобувача освіти

історія України

математика

іноземна мова (англійська, іспанська, німецька або французька)

Відповідно до освітньої програми закладу освіти

біологія

За вибором здобувача освіти

Здобувачі освіти, які відповідно до освітньої програми вивчали навчальний предмет «Природничі науки» можуть вибрати один із запропонованих предметів

географія

фізика

хімія

Мова національної меншини чи корінного народу

Для здобувачів освіти, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти мовами національних меншин чи корінних народів**

* Здобувачі освіти, які для проходження державної підсумкової атестації вибрали другим навчальним предметом історію України, можуть вибрати третім навчальним предметом математику і навпаки.

** На підставі заяви одного з батьків або інших законних представників та за рішенням педагогічної рад

ШАНОВНІ БАТЬКИ УЧНІВ ТА ВИХОВАНЦІВ НЕДРЯНСЬКОГО НВК!!!

14 ЧЕРВНЯ 2019 РОКУ о 13.00 год ВІДБУДЕТЬСЯ ЗВІТ ДИРЕКТОРА ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДУ У 2018/2019 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ!

Адміністрація закладу

ШАНОВНІ БАТЬКИ ВИХОВАНЦІВ ДОШКІЛЬНОГО ПІДРОЗДІЛУ !

Щиро вітаємо Вас із Святом Весни та Кохання!

Нехай весняні струмочки нагадають Вам про приємні життєві миті та дадуть надію на щасливі і мирні та радісні дні!

Доводимо до Вашого відома, що свято Весни у дошкільному підрозділі НВК у зв’язку із великою захворюваністю вихованців відбудеться

19 березня 2019 року:

о 10.00 год. – молодша група,

о 11.00 год. – старша група

Також нагадуємо Вам про те, що 07.03.2019 буде скорочений передсвятковий робочий день. Дошкільний підрозділ НВК працюватиме до 16.00 год.

З повагою та побажаннями адміністрація НВК

Шановні батьки! УВАГА! Додаткові канікули для першокласників!

НЕДРЯНСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС

«ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ - ДИТЯЧИЙ САДОК»

БЕРЕЗАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

НАКАЗ

25.01.2019 № 05

Про проведення додаткових канікул

для учнів 1-го класу

Відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту», листа Міністерства освіти і науки від 02.07.2007 р. № 1/9-407 «Організація навчально-виховного процесу в першому класі», рішення педагогічної ради від 08.02.2019 № 2 та з метою психологічного розвантаження і попередження перевтоми дітей 6-річного віку,

НАКАЗУЮ :

1. Провести додаткові тижневі канікули для учнів першого класу в період з 18.02.2019 по 24.02.2019 (включно).

2. Класоводу 1-го класу Федоренко Ользі Сергіївні:

2.1. Внести зміни в календарно-тематичне планування уроків на ІІ семестр 2018/2019 навчального року.

2.2. Провести інструктажі з техніки безпеки життєдіяльності учнів під час додаткових канікул.

2.3. Розробити заходи по урізноманітненню дозвілля учнів під час додаткових канікул.

2.4. Довести даний наказ до відома батьків першокласників.

3. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Баші Юлії Миколаївні розмістити копію даного наказу на сайті школи.

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор НВК (підпис) О.М.Ляшенко З наказом ознайомлені: (підпис) Ю.М.Баша

(підпис) О.С.Федоренко

Шановні батьки! УВАГА! Рахунки батьківської плати за харчування!

учні школи:

Розрахунковий рахунок - 31552314120104

МФО - 820172

Код ЄДРПОУ 22203100 Держказначейська служба України м.Київ відділ освііти виконавчого комітету Березанської міської ради

вихованці дошкільного підрозділу:

Розрахунковий рахунок - 31555214120104

МФО - 820172

Код ЄДРПОУ 22203100 Держказначейська служба України м.Київ

Обов’язково вносимо: назва закладу освіти, підрозділ (клас, група), прізвище та ім’я ДИТИНИ!

ВІДДІЛ ОСВІТИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ

БЕРЕЗАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Н А К А З

02.01.2019 р. м. Березань № 2-К

Про вартість харчування дітей

у закладах загальної середньої

освіти у 2019 році

Відповідно до ст. 56 Закону України «Про освіту», ст. 21 Закону України «Про загальну середню освіту», Постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку», рішення виконавчого комітету Березанської міської ради від 18.12.2018 № 298 «Про затвердження вартості харчування учнів у закладах загальної середньої освіти Березанської міської об’єднаної територіальної громади у 2019 році»

НАКАЗУЮ:

1. Встановити вартість харчування учнів пільгових категорій у закладах загальної середньої освіти Березанської міської об’єднаної територіальної громади у 2019 році у сумі 15,58 грн. в день.

2. Керівникам закладів загальної середньої освіти організувати безоплатне харчування:

- дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

- дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у інклюзивних класах;

- дітей-інвалідів (крім учнів з інклюзивних класів);

- дітей із малозабезпечених сімей;

- дітей учасників АТО, ООС;

- дітей Героїв Небесної Сотні.

3. Сприяти залученню трудових колективів, громадських та благодійних організацій, фізичних осіб у їх діяльності, спрямованій на поліпшення харчування учнів закладів загальної середньої освіти.

4. Контроль за виконання наказу залишаю за собою.

Начальник відділу освіти О.В. Загорулько

ВІДДІЛ ОСВІТИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ

БЕРЕЗАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Н А К А З

02.01.2019 р. м. Березань № 1-К

Про вартість харчування дітей

у закладах дошкільної освіти

у 2019 році

Відповідно до ст. 56 Закону України «Про освіту», ст. 35 Закону України «Про дошкільну освіту», Постанов Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку», від 26.08.2002 № 1243 «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів», рішення виконавчого комітету Березанської міської ради від 18.12.2018 № 297 «Про затвердження вартості харчування дітей у закладах дошкільної освіти Березанської міської об’єднаної територіальної громади у 2019 році»

НАКАЗУЮ:

1. Встановити вартість харчування вихованців закладів дошкільної освіти Березанської міської об’єднаної територіальної громади у 2019 році у сумі 44,86 грн.

2. Визначити відношення бюджетних витрат та батьківської плати за харчування дітей у закладах дошкільної освіти у 2019 році у відношенні: 40 % до 60 % від вартості харчування на день.

3. Керівникам закладів дошкільної освіти організувати безоплатне харчування:

- дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

- дітей-інвалідів;

- дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних групах;

- дітей із малозабезпечених сімей;

- дітей учасників АТО, ООС, Героїв Небесної Сотні.

4. Встановити знижку за харчування дітей у закладах дошкільної освіти сім’ям, які мають трьох і більше дітей – на 50 %.

5. Контроль за виконання наказу залишаю за собою.

Начальник відділу освіти О.В. Загорулько

ШАНОВНІ БАТЬКИ!

10 січня 2019 року о 17.30 год відбудуться

загальношкільні батьківські збори

Порядок денний

1. Про організацію харчування здобувачів освіти у 2019 році.

2. Про підготовку до проведення державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання в закладі освіти у 2019 році.

3. Про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладі освіти.

4. Про заборону збору коштів з батьків учнів закладів загальної середньої освіти та батьків вихованців дошкільних закладів освіти Баришівського району.

Адміністрація НВК

Пам’ятка про порядок отримання благодійних внесків навчальними закладами

1. Пам’ятка розроблена відповідно до Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами та закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.08.2000 № 1222 (із змінами) та визначає вимоги до отримання, використання та обліку благодійних (добровільних) внесків і пожертв (далі - благодійні внески) від юридичних та фізичних осіб - резидентів і нерезидентів (далі - благодійники) безпосередньо бюджетними установами і закладами освіти, спорту та фізичного виховання (далі -набувачі).

2. Благодійні внески можуть надаватися благодійниками набувачам у грошовій формі для потреб їх фінансування за напрямами видатків, визначеними благодійником, а також як товари, роботи, послуги. Якщо благодійником конкретні цілі використання коштів не визначене), шляхи спрямування благодійного внеску визначаються керівником установи, закладу - набувачів відповідно до першочергових потреб, пов'язаних виключно з основною діяльністю установи, закладу. Частина коштів, отриманих як благодійні (добровільні) внески і пожертви від юридичних та фізичних осіб, може спрямовуватися на виплату заробітної плати працівників навчальних закладів відповідно до кошторисів зазначених установ і закладів з дотриманням вимог Закону України "Про благодійництво та благодійні організації» разі, коли такий напрям видатків визначений благодійником.

3. Благодійні внески не можуть заміняти плату за надання навчальними закладами платних послуг за переліками, визначеними в установленому порядку.

4. Благодійні внески у грошовій формі зараховуються на рахунок «Суми за дорученням». Облік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, ведеться згідно з Порядком, визначеним постановою Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998. № 1295 «Про затвердження Порядку розподілу товарів, отриманих як благодійна допомога, та контролю за цільовим розподілом благодійної допомоги у вигляді наданих послуг або виконаних робіт». Після отримання від благодійника пропозицій щодо надання благодійної допомоги у вигляді товарів, її видів, розмірів набувач благодійної допомоги: визначає з урахуванням рекомендацій управління освіти, молоді та спорту Баришівської райдержадміністрації коло осіб, яким вона надаватиметься; повідомляє благодійника про намір прийняти запропоновану благодійну допомогу. Благодійні внески у вигляді товарів, робіт, послуг оприбутковуються навчальними закладами на підставі акту прийому-передачі таких товарів, робіт, послуг. Акт прийому - передачі складається в день передачі товарів, робіт, послуг та передається до централізованої бухгалтерії в 3-денний термін від дня складання (для навчальних закладів, що обслуговуються централізованою бухгалтерією управління освіти, молоді та спорту Баришівської райдержадміністрації). Після надходження благодійного внеску набувач вносить зміни до спеціального фонду кошторису за напрямами видатків, що визначаються відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228 Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ.

5. Бухгалтерський облік благодійних внесків ведеться у порядку, визначеному чинним законодавством.

Шановні батьки! Звертаємо Вашу увагу на наказ НВК "Про заборону збору коштів з батьків учнів та батьків вихованців закладу освіти"

НАКАЗ

_19 листопада _ 2018 р. № _89____

Про заборону збору коштів з батьків

учнів та батьків вихованців

закладу освіти

Відповідно до статей 53 та 61 Закону України «Про освіту», ст. 38 Закону України «Про дошкільну освіту», Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», ч. 3 ст. 13 Закону України «Про доступ до публічної інформації», Закону України «Про запобігання корупції», постанови Кабінету Міністрів України від 04.08.2000 № 1222 «Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами та закладами освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування», п. 105 Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року, листа Міністерства освіти і науки України від 05.09.2013 № 1/9-608 «Щодо благодійних внесків», на виконання наказу департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації від 03.04.2017 № 119 «Про заборону збору коштів з батьків учнів професійно-технічних, загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів», наказу управління освіти, молоді та спорту Баришівської райдержадміністрації від 15.11.2018 №371 «Про заборону збору коштів з батьків учнів закладів загальної середньої освіти та батьків вихованців закладів дошкільної освіти Баришівського району» та з метою запобігання збору коштів з батьків учнів та батьків вихованців дошкільного підрозділу Недрянського НВК,

НАКАЗУЮ:

1. Заборонити збір коштів адміністрацією НВК та педагогічними працівниками з батьків учнів та вихованців дошкільного підрозділу на проведення ремонтів, утримання закладу освіти, подарунки закладу освіти та педагогічним працівникам.

2. Заборонити втручання адміністрації закладу освіти та педагогічних працівників у роботу активу батьківської громадськості та збір благодійних внесків.

3. Дозволити приймати і використовувати благодійні внески та спонсорську допомогу виключно на добровільних засадах відповідно до Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» та Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами та закладами освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування

постійно;

4. Проводити звітування про надходження та використання благодійних і спонсорських коштів перед педагогічним та батьківським колективами, громадськістю, відповідно до Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом, громадськістю, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 № 178, з обов’язковим оприлюдненням звітів на сайті закладу освіти

щороку.

5. Заступнику директора з навчально – виховної роботи Баші Юлії Миколаївні оприлюднити на сайті Пам'ятку щодо порядку отримання благодійних внесків закладом освіти в межах чинного законодавства

до 01.12.2018;

6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор НВК (підпис) О.М.Ляшенко

Ще раз про безпеку дітей на дорогах!

Традиційно на початку осені в містах і селах країни проводяться профілактичні заходи щодо забезпечення безпеки маленьких пішоходів дорогою до школи. Поліція закликала приділити необхідну увагу питанням безпеки школярів та учнів на дорогах.
Усі профілактичні заходи щодо попередження дитячого дорожньо-транспортного травматизму за тематикою «Увага! Діти – на дорозі!» проводяться з метою широкого залучення дітей до вивчення та дотримання Правил дорожнього руху а також привернення уваги до проблеми безпеки дітей на дорозі.
Пам’ятка безпеки для учнів.
Перебуваючи на вулиці й ставши учасником дорожньо-транспортного руху, варто чітко виконувати правила дорожнього руху:

- рухатися по тротуарах і пішохідних доріжках, притримуючись правого боку;

- за межами населених пунктів, рухаючись узбіччям чи краєм проїжджої частини, йти назустріч руху транспортних засобів;

- переходити проїжджу частину тільки по пішохідних переходах, зокрема, підземних і наземних, а у разі їх відсутності – на перехрестях по лініях тротуарів або узбіч;

- у місцях із регульованими рухами, варто керуватися тільки сигналами регулювальника чи світлофора;

- виходити на проїжджу частину із-за транспортних засобів, упевнившись, що не наближаються інші транспортні засоби;

- чекати на транспортний засіб тільки на посадкових майданчиках (зупинках), тротуарах, узбіччях, не створюючи перешкод для дорожнього руху;

- на трамвайних зупинках, не обладнаних посадковими майданчиками, можна виходити на проїжджу частину лише з боку дверей і тільки після зупинки трамвая;

- у разі наближення транспортного засобу з увімкненим проблисковим маячком червоного або синього кольору, чи спеціальним звуковим сигналом, треба утриматися від переходу проїжджої частини або негайно залишити її;

- категорично заборонено вибігати на проїжджу частину, влаштовувати на ній або поблизу неї ігри, переходити проїжджу частину поза пішохідним переходом або встановленими місцями;

- по проїжджій дорозі на велосипеді рухатися можна тільки дітям, які досягли 16-ти років; мопеди й велосипеди мають бути обладнанні звуковим сигналом та світлоповертачами: попереду – білого кольору, по боках – оранжевого, позаду – червоного; на голові у водія має бути захисний шолом; слід чітко дотримуватися правил дорожнього руху;

- водіям мопедів і велосипедів заборонено: керувати транспортом із несправним гальмом і звуковим сигналом, у темну пору доби; рухатися по автомагістралях, коли поряд є велосипедна доріжка; рухатися по тротуарах і пішохідних доріжках; їздити не тримаючись за кермо та знімати ноги з педалей; перевозити пасажирів; буксирувати інші транспортні засоби;

- заборонено виїжджати на проїжджу частину на інших засобах для катання (скейтборд, самокат, ролики тощо), обирати місце для катання слід на дитячих майданчиках;

- учні повинні виконувати зазначені правила, а також інші Правила дорожнього руху України, із якими вони ознайомилися на уроках основ здоров’я, виховних годинах, інших навчальних спеціалізованих установах, предметних уроках;

- дітям заборонено перебувати поблизу залізничних колій без суп дорослих;

- учні, користуючись транспортним засобом, повинні сидіти або стояти тільки в призначених для цього місцях, тримаючись за поручні або інші пристосування.

Шановні батьки! Потурбуйтеся про своїх дітей та зайвий раз (який зайвим точно не буде) нагадайте їм правила поводження на дорогах!

Шановні батьки-водії! Будьте пильними на дорогах, особливо біля навчальних закладів!

За матеріалами сайту Національної поліції України

/Files/images/bukvarik/nomer.png

ШАНОВНІ УЧНІ ТА БАТЬКИ!!!

Відповідно до листа управління освіти, молоді та спорту Баришівської районної державної адміністрації від 17.10.2018 № І-05-18-1220 та з метою економії бюджетних коштів на теплопостачання закладів освіти, вносимо зміни до режиму роботи закладу, а саме:

переносимо осінні канікули

на тиждень раніше, в період

з 22 по 28 жовтня 2018 року

Адміністрація закладу

ЯК ЗАХИСТИТИ ДІТЕЙ ВІД МОМО?

Мережу сполохав новий онлайн-монстр, який залякує підлітків та може викрадати дані користувачів.
Вперше про гру під назвою Момо почули у Південній Америці близько двох місяців тому, повідомляє BBC News Україна.
Страхітливе створіння у вигляді жіночого погруддя на курячих ніжках з мертовно-блідим обличчям та виряченими очима начебто залякувало користувачів у мережі та обіцяло їм швидку смерть.
А вже 25 липня місцеві ЗМІ повідомили про самогубство 12-річної дівчинки неподалік від Буенос-Айреса в Аргентині.
Поліція досі не підтвердила, що загибель дитини пов’язана саме з грою, але в телефоні дівчинки знайшли переписку в WhatsApp, і відеозаписи, які вона робила перед смертю. Тож влада висловила підозру, що все це було частиною завдання у грі, і хтось міг навмисно спонукати її накласти на себе руки.
Що таке Момо?
Саме зображення створила Link Factory – японська компанія, що спеціалізується на спецефектах. Скульптуру міфологічного створіння жінки-птаха вперше показали на виставці Vanilla Gallery в 2016 році.
А в 2018-му хтось вирішив використати цей образ для нового онлайн-монстра.
Гра почалася в одній з груп у Facebook. Учасникам запропонували зв’язатися з невідомим номером. Пізніше у WhatsApp та інших мережах Момо закликала писати їй всім, “хто не боїться”, а інакше погрожувала “страшним прокляттям”, повідомив у своєму Twitter відділ

Щоб не допустити потрапляння дітей у такі групи, кіберполіцейські рекомендують батькам:

– приділяти більше уваги психологічному стану дитини;

– перевіряти, чи не пошкоджене тіло дитини. Якщо таке є, з’ясовувати обставини, за яких з’явилися пошкодження;

– звертати увагу на коло спілкування дитини;

– перевіряти аккаунти дитини в соцмережах та групи, до яких входить аккаунт. Звернути увагу на приватні чати;

– намагатися змістовно зайняти вільний час дитини;

– контролювати, які фото- та відеофайли знаходяться в гаджетах дитини;

– встановлювати функцію "батьківський контроль" на всіх гаджетах дитини.

Що саме у поведінці дітей може бути тривожним дзвіночком для батьків:

- раптова зміна поведінки, поява таємниць, враження, що дитина щось приховує;

- коли дитина відмовляється спілкуватися, не йде на контакт;

- якщо істотно зростає час, проведений в інтернеті, коли дитина починає спілкуватися в мережах уночі;

- агресія і різкі емоції загалом притаманні підліткам. Але слід звертати увагу на кількість "надмірних" емоцій. Вони не повинні переважати;

- западання в розчарування, сум, смуток і депресії;

"Коли дитина хоче зробити останній крок, – а суїцид діти сприймають передовсім як спосіб демонстрації, – то, як правило, намагається про це повідомити. Розповідає друзям, у соціальних мережах, говорить з іншими людьми, пише повідомлення, есемески, підбиває підсумки, завершує справи. Роздаровує, наприклад, дорогим людям якісь свої речі. Тому будь-які незвичні дії мають привертати увагу батьків", – зазначає психолог Оксана Хомин.

Психолог акцентує, що батьки повинні вміти самі розпізнавати небезпеки і вчити цьому своїх дітей.

Чого не варто робити батькам

1. Влаштовувати перевірки й огляди - дитина тільки закриється та навчиться краще приховувати свої дії. Підлітку потрібна своя територія, приватне життя. Онлайн-розмови - це саме інтимне, що може бути у нього, саме тому батьки просто не має права їх читати. Цим дорослий виявляє свою неповагу і неприйняття підлітка як повноцінно функціонуючої людини.

2. Забороняти спілкування в соціальних мережах. Саме онлайн проходить значна частина життя дитини і вона буде не готова з нею розлучитися. Щоб продовжити спілкування, підліток може потайки заходити в інтернет. Це привчить його обманювати. Якщо ж дитина дуже слухняна та не буде порушувати заборону - то розуміння того, що віртуальне життя друзів проходить повз нього зробить підлітка нещасним.

3. Лаяти дитину та кричати на неї. Краще викласти переживання спокійно, говоріть про почуття та емоції, що відчувають батьки. Це задовольнить потребу підлітка в "глибокому" розумінні спілкування, дозволить налаштувати контакт, розібратися в ситуації та зрозуміти позицію дорослого. Крім того, якщо ви описуєте свій емоційний стан, ви вчите дитину регулювати свої емоції.

4. Тиснути на підлітка. Не варто вимагати від дитини, що вона повинна відповідати всім очікуванням батьків. Важливо пояснити, що навіть якщо підліток не буде відповідати всім критеріям успішної людини, батьки все одно люблять його та готові підтримати.

5. Порівнювати з іншими. Порівнюючи підлітка з іншими, дорослі відкидають його таким, яким він є. Це порушує самоідентичність підлітка (я не такий, як треба) і розвиває в ньому відчуття самотності, непотрібності і своєї неповноцінності.

6. Лякати невідомістю (фрази типу "тільки спробуй"). Незрозумілі покарання розвивають фантазії на тему "що ж це могло б бути". Такі фрази посилюють страх, який може стати для дитини нестерпним (і спровокувати небажані дії). Якщо ж після скоєння заборонених дій покарання дитини виявилося занадто незначним або й не було взагалі - то батьки втрачають авторитет.

7. Ігнорувати маніпулятивні фрази дитини на тему його смерті ( "краще б я помер ...", "що б ви сказали на моїх похоронах?" і т.д.). Дуже важливо щоб дорослі говорили про смерть з дитиною: про те, що вона може бути жахлива, що некрасива, що чекає людини після неї (залежно від релігії сім'ї). Така тема бесіди змусить задуматися про смерть і побачити її не тільки своїми очима. Звичайно, не варто з подібними розмовами перестаратися - вони налякають дитину. Але саме таким чином і підкріплюється страх смерті.

Що можна робити батькам

1. Поговорити про подібні групах в інтернеті. Пояснити, що підлітками маніпулюють інші люди, які переслідують свої цілі. Проблеми дитини для кураторів гри не важливі.

2. Створити можливість для підлітка звернутися за допомогою. Важливо, щоб дитина розуміла, що є цілий ряд дорослих, які можуть допомогти їй - батьки, вчитель, шкільний психолог, працівник соціальної служби, телефон довіри або священик (якщо сім'я віруюча) та інше.

3. Не залишати дитину наодинці з її проблемами. Цікавлячись її життям, батьки показують свою любов і турботу. Обговорюючи ситуацію з дитиною, дорослий вчить дивитися на неї з різних сторін, що сприяє її ефективному вирішенню. Батьки вже були у підлітковому віці і мають досвід розв’язання деяких проблем. Але не варто перетворювати бесіду в монолог "А в наш час ...".

4. Описати свої почуття. Таким чином дорослий покаже, як йому важлива дитина та її внутрішній світ. Обмін емоціями дозволить встановити контакт та зорієнтуватися підлітку убудь-якій ситуації.

5. Знати цінності дитини. Для цього цілком достатньо просто поговорити про них. Можна розпитати дитину про те, що її хвилює, ким хоче стати, чого досягти і що б вона хотіла б отримати у результаті рішення своїх проблем. Вводити нові цінності слід дуже акуратно, без натиску, обережно переконуючи підлітка в їх необхідності.

6. Вміти попросити вибачення, якщо неправі. Цим дорослий покаже, що поважає почуття дитини, а також дає і їй право на помилку. Адже ідеальних людей немає.

Звичайно, інтереси підлітків змінюються досить швидко і увага до подібних онлайн-ігор незабаром спаде, але важливо пам'ятати, що участь батьків у житті своїх дітей може захистити їх від чималої кількості небезпек.

ОГОЛОШЕННЯ!

Відповідно до листа управління освіти, молоді та спорту Баришівської районної державної адміністрації від 21.08.2018 року № І- 05-18-962 та листа департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації від 17.08.2018 року № 12-01-13/3256 День знань 1 вересня буде проведено

03 вересня 2018 року

Початок заходу о 08.30 годині

Чекаємо учнів та їх батьків з нетерпінням!

Адміністрація закладу

ДО УВАГИ БАТЬКІВ!

У зв’язку зі зростанням показників захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції тимчасово призупинений навчальний процес у НВК на період з 01 березня до 03 березня 2018 року (включно)!

Адміністрація НВК

ПРОФІЛАКТИКА ІНФЕКЦІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ

Спалах кору в Україні.

Україна - на порозі епідемії кору. Тільки за останній рік захворюваність зросла в понад 40 разів. За даними Центру громадського здоров'я, станом на 29 грудня 2017 року зареєстровано 102 спалахи кору в 16 регіонах. А також було п'ять летальних випадків - все на Одещині і вже нинішнього року померла 5-річна дитина, знову-таки в Одеській області.

Українці почали активніше прививатися від кору, однак МОЗ країни стверджує, що кількість випадків захворювання продовжує зростати.

Симптоми та лікування захворювання.

Кір вважається небезпечним вірусним захворюванням з інкубаційним періодом від 7 до 17 днів. Вірус починає своє розповсюдження, коли у людини з'являються перші ознаки захворювання.

Потрібно бути дуже обережним, тому що він передається при будь-якому тісному контакті з хворим. Заразиться можна навіть при звичайній розмові і, тим більше, якщо хворий чихає або кашляє поруч.

Через здатність інфекції швидко розповсюджуватись в повітрі, можна заразитись від хворого, який знаходиться в сусідньому приміщенні.

Симптоми у дітей та дорослих схожі і яскраво виражені. Все починається з порушенням сну, загального нездужання та втрати аппетиту. Невдовзі після цього також з’являється сухий кашель, підвищується температура(можливо навіть до 40 ° С). Ще одним неприємним симптомом є збільшення лімфатичних шийних вузлів.

Через 3-5 днів самопочуття хворого поліпшується, але вже через добу температура повертається. А разом з нею з'являється висип з червоних плям, набрякає обличчя.

У цей період також посилюється свербіж і кашель. У деяких хворих спостерігається посилення головної болі, можливо навіть до до втрати свідомості.

Лікування та профілактика

Лікування частіше всього спрямоване на полегшення симптомів. Хворому стане краще вже через тиждень. Антибіотики призначаються тільки при бактеріальних ускладненнях.

Під час хвороби не потрібно притримуватися певного раціону. Головне - споживати якомога більше рідини та уникати яскравого сонячного або штучного світла. Для профілактики захворювання рекомендовано приймати вітамін А в більших дозах.

Для дітей кращою захистом від кору є вакцинація, яка робиться в 12 місяців і 6 років. Препарат, який використовується в Україні, колють дітям також в інших країнах Європи. Він вважається самим ефективним і безпечним засобом профілактики захворювання.

Дифтерія

Збудник дифтерії — коринебактерия. Її інша назва — дифтерійна паличка. Вона може довгостроково переносити висушування і низькі температури. На побутових предметах мікроб збережуться довго. Кип’ятіння вбиває його менше чим за хвилину. Дезінфекція — за допомогою перекису водню, хлораміну і інших засобів, згубна для коринебактерії при впливі більше 10 хвилин. Визначити бактерію допомагає мазок із зіву.

Джерелом інфекції є хворий на дифтерію або носій захворювання. Період інкубації хвороби зазвичай становить 3 дні. Дитина заразний для оточуючих з моменту прояву перших ознак і до повного одужання.

Основний шлях передачі інфекції — повітряно-краплинний. Рідко інфекція передається через предмети побуту. Проникає коринебактерия в організм дитини найчастіше через слизову носа або гортані.

Види

В залежності від місця появи запалення розрізняють зараження гортані, носа, вуха, очей та статевих органів.

Дифтерія гортані

Маленькі діти страждають цим видом захворювання найчастіше. Дифтерія у дітей розвивається як ізольовано, так і в результаті дифтерію іншої локалізації. У цьому випадку плівка поступово добирається до гортані, поширюється на голосову щілину, перекриваючи її і утруднюючи дихання. Для діагностики береться мазок з зіву.

У перші дні, як і при дифтерії носа, підвищується температура (до 38), виникає кашель, голос малюка набуває осиплість. Надалі напади кашлю стають лающими. Через 2-3 дні з’являється свистяче дихання з утрудненим вдихом.

Якщо дифтерію не лікувати, температура падає, проте це є ознакою прогресування хвороби. Дихання дитини набуває аритмичность. У подальшому можливі мимовільні дефекація і сечовипускання. Дитина може знепритомніти, у всьому тілі виникають судоми. Відсутність лікарської допомоги на цій стадії веде до смерті від нестачі кисню.

Дифтерія носа

Дифтерія носа часто реєструється в ранньому віці. Проявляється дифтерія носа наступним чином:

 Підвищення температури;

 Утруднене дихання, запалення носа, слизова якого помітно набрякає;

 З однієї ніздрі виділяється рідина, схожа на сукровицу.

Симптоми

Симптоми дифтерії гортані і носа у дітей схожі на загальні ознаки інфекційних хвороб. У дитини помічається підвищення температури, виникає слабкість у всьому тілі, пропадає апетит. При дифтерії характерною ознакою є біль в області горла.

Фіброзна плівка

Під час огляду ротової порожнини помітно сильне запалення мигдалин. На них з’являється сіра плівка, яку важко видалити. Це є діагностичною ознакою дифтерії.

Розрізняють 2 основні форми захворювання: острівчата і плівкова. У першому випадку плівка покриває лише невеликі ділянки мигдалин, у другому — захоплює їх повністю.

При різних типах хвороби вона з’являється на язичку, задній стінці глотки і небі. Спочатку утворюється прозора плівка. Потім вона набуває білуватий відтінок, стає більш щільною.

Інші симптоми

До поширеним і легко пізнаваних ознак належать такі симптоми:

 Збільшення лімфатичних вузлів;

 Висока температура;

 Набряклість шиї;

 Апатичність, малорухливість дитини;

 Головний біль.

Набряк м’яких тканин шиї поширюється на ключиці. Чим нижче розповзається набряк, тим важче стан хворого. При цьому губи дитини сохнуть, шкіра починає бліднути, з’являється шумне і часте дихання, витікання рідини з носа. Один з найбільш серйозних ознак небезпеки — поява судом.

Щеплений і нещеплена дитина

У нещепленої дитини дифтерія протікає дуже важко з перших днів прояви захворювання. Ознаки недуги розвиваються стрімко. У більшості випадків з’являються серйозні ускладнення.

У щепленої дитини бактерія може не спровокує захворювання — він стає носієм. Якщо він хворіє, симптоми проявляються обмежено. Інкубаційний період дифтерії триває від 2 до 10 днів.

Як відрізнити дифтерію від ангіни

Характерною ознакою дифтерії є покривання мигдалин білою плівкою. При ангіні мигдалини сильно запалені і мають червонуватий відтінок. Іноді на них видно гній — жовтуватий наліт. До того ж з’являється наліт на язиці, і почервоніння горла, опухає язичок.

Основні відмінності:

 При дифтерії запалення поширюється на небо, а не обмежується лише мигдалинами, як у випадку з ангіною;

 Болі в області горла при ковтанні під час ангіни достатньо сильні — з-за них хворий відмовляється від їжі. При дифтерії болю немає, проявляється тільки дискомфорт.

Такі явні ознаки допоможуть відрізнити ангіну від дифтерії, і заздалегідь визначити стан дитини.

Самолікування небезпечно для життя навіть щепленого малюка, тому при перших ознаках необхідно йти до лікаря. Визначити природу захворювання допоможе мазок із зіва на аналіз.

Ускладнення

Дифтерія відноситься до списку тих захворювань, наслідки яких досить серйозні. Відсутність лікування сприяє проникненню токсину палички дифтерії в різні органи. Це більше стосується дітей, яким не була поставлена щеплення. Це викликає:

 Ураження нирок;

 Негативний вплив на нервову систему;

 Токсичний шок — проявляється у вигляді різкого підвищення температури, запаморочення, непритомності, нудоти, ломоти у м’язах;

 Пневмонія — важке запалення легенів;

 Ураження міокарда (середній м’язовий шар серця).

Кожне ускладнення з цього списку небезпечно для здоров’я і життя дитини. Якщо з’явилися перші симптоми, звернення до лікаря — єдино вірне рішення.

Лікування

Кожен хворий з підозрою на дифтерію поміщається в інфекційне відділення. Робити прогнози на одужання варто тільки після введення протидифтерійної сироватки.

При розвитку складної і важкої форми вводиться більш концентрована сироватка. Дозування призначається лікарем. При діагностуванні дифтерії сироватка вводиться на першому ж прийомі, береться проба рідини із зіву.

Коли наліт поступово зникає, дитини пропаивают антибіотиками, які пригнічують хвороботворні мікроби.

Профілактика

Медицина розробила ефективні методи боротьби з дифтерією. Імунізація (щеплення) — основний і найбільш дієвий з них. Профілактика дифтерії у дітей — важливий аспект збереження здоров’я всієї родини. Дитині вводиться щеплення з ослабленим дифтерії анатоксином.

В Україні з’явилися випадки правця

В Україні зареєстровано п'ятий випадок правця за рік. Дівчинка 3,5 років з с.Новояворівська Львівської області у важкому стані, їй надають усю необхідну допомогу. У лікарні, де вона знаходиться, дитині одразу ввели імуноглобулін. За попередніми даними, дитина заразилася через потрапляння стороннього предмета в ніс, коли збудник правцю потрапив в організм через слизову оболонку. Дитина не була вакцинована.

Правець - це гостре інфекційне захворювання, що вражає нервову систему і проявляється сильними судомами. Від важких форм захворювання смертність сягає більше 50%. Запобігти правцю можна тільки вакцинацією. Просимо батьків вакцинувати дітей відповідно до українського календаря планових щеплень та наздогнати пропущені дози, якщо дитина не була вакцинована вчасно.

Правець — це вкрай небезпечне захворювання, яке загрожує смертельним результатом у разі відсутності належних щеплень або курсу профілактики. Воно відоме людству з дуже давніх часів, — багато років тому люди вмирали, бо не було необхідних щеплень та вакцин від правця. Сьогодні ж причиною смертності від цієї хвороби є скоріше недбалість самих людей, тому що багато хто відмовляється від щеплення своїх дітей від правця і самі не дотримуються режиму вакцинації.

У давнину, вивчивши причини і симптоми захворювання правець, люди дали йому кілька різних назв: хвороба з конвульсіями, судоми, заціпеніння, хвороба порізів склом і т.д.. Звичайно, звичайні подряпини, садна, порізи, без яких жодна людина в житті не обходиться, не представляють великої небезпеки для життя. Вони гояться і практично безслідно зникають з поверхні шкірних покривів. Якщо в ці ранки не потрапляють збудники правця. Причини виникнення цієї небезпечної хвороби — мікроби і бактерії, які найчастіше живуть у грунті і разом з її частинками потрапляють всередину організму людини через рани на тілі. Як правило, тільки сильне поранення або велика відкрита рана на тілі можуть послужити сигналом для хворого звернутися до лікаря. Тоді в умовах стаціонару проводиться обов’язкова профілактика правця. Лікарі стежать за тим, щоб не проявилися ознаки і симптоми захворювання правець, і проводять екстрені заходи по знезараженню ран. З звичайними порізами мало, хто йде до лікаря. Тому і ризик захворювань вище серед тих, хто отримує невеликі ранки і порізи.

Інший шлях, через який мікроорганізми можуть потрапляти в організм, — це слизові оболонки, а також рани, що залишилися після операцій. Ось, чому в лікарнях та перев’язувальних пунктах дуже важливо стежити за чистотою приміщення і не допускати скупчення пилу і бруду. Як правило, люди, що перенесли захворювання одного разу, не застраховані від нього в майбутньому. Імунна система не здатна протистояти тому токсичного речовини, яка вражає організм. Повітряно-крапельним шляхом правець не передається, також, як і будь-яким іншим способом від хворої людини до здорової.

Правцева паличка розмножується найінтенсивніше в родючих землях. Тому сільськогосподарських районах найчастіше можна спостерігати спалах захворювання, особливо у весняний та літній період. Перші підозри і симптоми захворювання правець можуть дати про себе знати через 10-12 днів після того, як мікроби були занесені в місце порізу або поранення. Залежно від стану імунітету людини, хвороба може розвиватися швидко чи повільно. Так, дізнатися про те, що в організмі є зараження правцем, можна, наприклад, тільки через місяць, а можна і через пару-трійку днів.

Правець характеризується гострим перебігом захворювання. З’являється загальна слабкість, втома, нездужання. На тій ділянці тіла, де є ранка, з’являється відчуття стягнутості і легкого печіння. Варто звернути увагу на судоми, які супроводжують роботу жувальних м’язів. Ці судоми мають назву тризм. Поступово відкривати рот стає все складніше і складніше, ковтати дуже боляче, як при ангіні, а потиличні м’язи стають напруженими і болючими.

Якщо не розпочати до лікувальних заходів негайно, людині не вдасться врятувати життя. Правець супроводжується судорожними скороченнями м’язів обличчя і щелеп, через що на обличчі може з’явитися дивний вираз, зване характерною для хвороби «сардонічною посмішкою». Поступово судоми оперізують всі групи м’язів, і як правило, зупиняється дихання, що призводить до летального результату.

Найнебезпечніше, що токсичні речовини, що з’являються в крові при захворюванні на правець, неможливо визначити ніякими лабораторними методами. Тому діагностування хвороби за допомогою аналізів стає безглуздим. Правець може протікати в трьох формах: легкої, середньої та важкої. Але сучасні методи лікування та термінового втручання в протікають в організмі процеси дозволили скоротити кількість летальних випадків навіть при важкій формі до 25 відсотків.

Ні в якому разі не можна відмовлятися від госпіталізації при перших же симптомах проявилися правця. В умовах стаціонару хворому вводять протиправцеву засоби: сироватку і імуноглобулін. Основний упор робиться на відновлення дихальної функції і запобігання розвитку пневмонії. Перед лікарями стоїть завдання — визначити захворювання з високою точністю, оскільки схожими судорожними симптомами може супроводжуватися енцефаліт, епілепсія, істерія і отруєння стрихніном.

Профілактика цього небезпечного захворювання може проводитися двома способами. Зазвичай з раннього дитячого віку робляться специфічні щеплення. Перша така вакцина робиться у віці трьох місяців, а потім з перервою на півтора місяця ще два рази. Повторна ревакцинація проводиться в півтора року, а потім в дев’ятирічному віці. Особливі умови для профілактики правця існують для тих, хто безпосередньо працює в сільськогосподарській місцевості. Там дорослі повинні робити щеплення кожні десять років, саме через десятиліття, ефективність щеплення повністю знижується, тому потрібна повторна вакцинація. Профілактика також може бути і екстреної. Вона проводиться, коли поранення вже є, з метою запобігання розвитку хвороби.

Правець можна попередити, якщо уважно ставитися до гігієни свого тіла, стежити за чистотою білизни, особливо натільної. Будь пил, який осідає на тіло і шкіру протягом дня, може містити бактерії, що провокують розвиток правця, тому після роботи або перебування у сільській місцевості або на природі, слід ретельно вмиватися й купатися, змінювати одяг, вистіривая її при гарячій температурі.

Останнім часом спостерігають тенденцію зростання частоти випадків зараження правцем, тому, відповідно, зросла необхідність до інформування населення про небезпеку. Відомо ряд методів боротьби із інфекційними захворюваннями, в тому числі і з правцем, що спричиняють бактерії. Головними медикаментозними методами все ж залишаються протиправцева сироватка, жарознижуючі засоби, реласканти та антибіотики. Саме механізм дії антибіотиків та реакції на них патогенних бактерій викликають найбільше запитань, тому є необхідним розглянути механізм дії медичних препаратів на основі антибіотиків на Clostridium tetani як збудника та проаналізувати ефективність лікування правця антибіотиками в світовій медичній практиці.

Правець - гостре інфекційне захворювання з переважанням симптомів токсикозу, що проявляється судомами поперечно-смугастих м'язів внаслідок ураження токсином рухових клітин центральної нервової системи. Захворювання виникає в результаті зараження ранневою правцевою паличкою, що містить спори. Спори округлі, більшого діаметру ніж клітина, що розсташовуються термінально. Збудник правця - суворо анаеробний, надзвичайно чутливий до кисню.

Проникає збудник правця через колоті та рвані рани, ушкодженні ділянки м’яких тканин врезультаті обмороження, опіків та травмування пологових шляхів (післяабортний, післяпологовий правець), пупкового канатика (правець новонароджених). Природна сприйнятливість людей до збудника досить значна. Це підстверджують наукові дослідження, завдяки яким медицина прийшла до невтішного висновку: у людей, що хворіли правцем імунітет до захворювання не формується, оскільки навіть дуже незначна доза токсину, здатна викликати захворювання знову, а, отже, недостатня для забезпечення відповіді імунітету на бацили.

Численні досліди показали, що клостридії досить вибагливі до поживного середовища, для них життєвоважливими є наявність вітамінів і певного набору органічних сполук, а також амінокислот.

У природних умовах правцем вражаються людина і кінь, проте сприйнятливими є й інші тварини: кози, собаки, коти, серед лабораторних тварин - морські свинки, миші, кролики. Нечутливі до правцевого токсину птахи і холоднокровні тварини. Проте при переохолодженні птахів і перегріванні холоднокровних тварин можна спостерігати симптоми правця і у них.

Світова медична практика для лікування правця використовує антибіотики, що є доцільним на ряду з введенням внутрішньомязово антитоксичної сироватки та вакцини (анатоксин який вводять переважно дітям ) та протиправцевого імуноглобуліну. Загалом поняття про антибіотики до сьогодні ще не сформовано хоча і, на думку Хоменка, їх виробництво сьогодні досягло значних обсягів і великого значення в житті людини в боротьбі з недугами, що викликані мікроорганізмами.

Антибіотики використовують, насамперед, для того, щоб знизити чисельність збудника та пригнітити його розвиток і агресивність. Серед антибіотиків, які застосовують в практиці лікування правця, чільне місце посідають пеніциліни (ампіцилін, амоксицилін, карбеніцилін), цефалоспорини та тетрацикліни.

На думку вчених, механізм дії цефалоспоринів є найоптимальнішим для боротьби із С. tetani та супутніми хворобами, що виникають в організмі людини (пневмонія, трахеобронхіт та інші гострі інфекційні захворювання дихальних шляхів, сепсис та запальні процеси в мяких тканинах та органах) так як цефалоспорини діють комплексно, добре всмоктуючись та розповсюджуючись організмом до вогнища хвороби, та активно вступають в контакт із ферментами мікроорганізмів і зменшують в деякій мірі токсичність продуктів життєдіяльності бактерій.

Тетерацикліни мають широкий діапазон дії на грампозитивні та грамнегативні бактерії і разом з тим використовуюються в лікуванні таких інфекційних захворювань як сибірка, чума, газова гангрена та правець, а також впливають на згубні мікроорганізми: віруси, амеби, спірохети, рикетсіїї, хламідії тощо. Особливість механізму антимікробної дії тетрациклінів полягає у впливі на процеси метаболізму, зокрема на синтез білка, таким чином що, потрапляючи до клітини шляхом пасивної дифузії або через гідрофільні канали шляхом активного тракспорту, тетерацикліни збільшують концентрацію антибіотика всередині клітини до такої міри, що вона дорівнює еквівалентній антимікробній активності. Тетрацикліни блокують процес зв'язування т-РНК з рибосомною РНК, зупиняючи введення нових амінокислот до пептидних ланцюгів, а, отже, зумовлююючи блокаду синтезу білка.

Шановні батьки вихованців дошкільного підрозділу Недрянського НВК!!!

Запрошуємо Вас на тематичні батьківські збори "Увага: інфекційні хвороби!" за участю шкільної медичної сестри Решетняк Юлії Іванівни, які відбудуться 07 лютого 2018 року о 16.00 год у приміщенні дошкільного підрозділу НВК. Явка усіх батьків обов’язкова! Адміністрація закладу

Шановні батьки учнів та вихованців Недрянського НВК!

Щиро вітаємо Вас з Новим роком та Різдвом Христовим! Нехай Ваші серця будуть зігріті любов’ю і теплом, домівки повняться добром, радістю та Божим благословінням, а очі світяться щастям. Нехай з останніми хвилинами Старого року Вас покинуть турботи та негаразди, а Новий – 2018 рік буде щедрим на цікаві плани, нові досягнення та професійні перемоги. Бажаємо, щоб Різдвяна зоря запалила у Ваших серцях вогонь віри та любові, надії та оптимізму, наснаги та невичерпної енергії! З повагою педагогічний колектив НВК

Інформація
щодо організації проведення Дня Св. Миколая, новорічних та різдвяних свят та дозвілля дітей під час зимових канікул.

Додаток
до рішення виконкому
Березанської міської ради
№ ___ від _____________
РОЗРАХУНОК
вартості харчування учнів у закладах
загальної середньої освіти на 2019 рік
Найменування продуктів (денна норма на одну дитину, грамів) Грами Кг Ціна (кг) Сума (грн.)
1 Хліб Український 60 0,06 17,10 1,03
2 Борошно пшеничне 5 0,005 13,80 0,07
3 Крупи, бобові, макаронні вироби 21 0,021 16,80 0,35
4 Цукор 15 0,015 14,40 0,22
5 Масло вершкове 8 0,008 210,00 1,68
6 Олія 7 0,007 38,40 0,27
7 Овочі різні 140 0,14 9,37 1,31
8 Картопля 100 0,1 5,46 0,55
9 Фрукти, соки 50 0,05 13,33 0,67
10 Фрукти сушені 8 0,008 39,60 0,32
11 Яйця ¼ 1/4 3,60 0,90
12 Молоко, кисломолочні продукти 18 0,018 15,36 0,28
13 Сир кисломолочний 16 0,016 138,00 2,21
14 Сметана 5 0,005 57,45 0,29
15 М’ясо, птиця, м’ясні вироби 35 0,035 88,80 3,11
16 Риба, рибопродукти 25 0,025 91,56 2,29
17 Чай 1 0,0001 126,00 0,01
18 Сіль 8 0,008 5,00 0,04
Всього 15,58
Керуючий справами Слухай Н.М.
Додаток
до рішення виконкому
Березанської міської ради
№ ___ від _____________
РОЗРАХУНОК
вартості харчування учнів у закладах
загальної середньої освіти на 2019 рік
Найменування продуктів (денна норма на одну дитину, грамів) Грами Кг Ціна (кг) Сума (грн.)
1 Хліб Український 60 0,06 17,10 1,03
2 Борошно пшеничне 5 0,005 13,80 0,07
3 Крупи, бобові, макаронні вироби 21 0,021 16,80 0,35
4 Цукор 15 0,015 14,40 0,22
5 Масло вершкове 8 0,008 210,00 1,68
6 Олія 7 0,007 38,40 0,27
7 Овочі різні 140 0,14 9,37 1,31
8 Картопля 100 0,1 5,46 0,55
9 Фрукти, соки 50 0,05 13,33 0,67
10 Фрукти сушені 8 0,008 39,60 0,32
11 Яйця ¼ 1/4 3,60 0,90
12 Молоко, кисломолочні продукти 18 0,018 15,36 0,28
13 Сир кисломолочний 16 0,016 138,00 2,21
14 Сметана 5 0,005 57,45 0,29
15 М’ясо, птиця, м’ясні вироби 35 0,035 88,80 3,11
16 Риба, рибопродукти 25 0,025 91,56 2,29
17 Чай 1 0,0001 126,00 0,01
18 Сіль 8 0,008 5,00 0,04
Всього 15,58
Керуючий справами Слухай Н.М.

№ п/п

Назва заходу

Дата

проведення

Місце

проведення

Кількість учасників

Відповідальний

1

Бесіда «Ой хто, хто, Миколая любить»

19.12.2017

Кл.кімната

15

Таванець О.М.

2

Бесіда «Миколайчик любить всіх»

19.12.2017

Кл.кімната

11

Федоренко О.С.

3

Виховний захід «» Хто такий Миколай?»

18.12.2017

Кл.кімната

18

Івасенко Н.І.

4

Участь у відкритті районної новорічної ялинки.

20.12.2017

смт.Баришівка, буд. культури

10

ЗДНВР Баша Ю.М.

Соц.пед. Бовт Є.В.

5

Відвідування новорічної вистави «Попелюшка»

26.12.2017

ЦПР «Мрія»

46

Федоренко О.С.

Сукач В.О.

Таванець О.М.

Роздобудько Н.М.

6

Новорічна святкова програма для учнів 1-4 класів

28.12.2017

Актова зала

49

Федоренко О.С.

Сукач В.О.

Таванець О.М.

Роздобудько Н.М.

7

Новорічна святкова програма для учнів 5-9 класів

29.12.2017

Актова зала

57

ЗДНВР Баша Ю.М.

8

Екскурсія в «Експериментаніум»

28.12.2017

м.Киїів

22

ЗДНВР Баша Ю.М.

Класні керівники

9

Участь у позакласному заході «Колядка»

06.01.2018

Храм с.Недра

17

Бовт Є.В.

Івасенко Т.Г.

10

Розучування щедрівок та колядок

04.01.2018

Класна кімната

15

Таванець О.М.

11

Конкурс щедрівок та колядок

09.01.2018

Класна кімната

11

Федоренко О.С.

12

Зимові ігри

10.01.2018

Шкільне подвір’я

18

Івасенко Н.І.

13

Участь і святковому концерті для прихожан храму до водохреща.

19.01.2018

Храм с.Недра

13

Решетняк Ю.І.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Шановні батьки!

Адміністрація Недрянського НВК інформує Вас про те, що з 28.12.17 р. до 14.01.18 р. у Вашої дитини розпочалися зимові канікули.

Класний керівник провів з Вашим (-ою) сином (донькою) цикл профілактичних бесід:

- попередження дитячого травматизму, «Дорога, діти, автомобіль»;

- попередження нещасних випадків при користуванні приміським та

громадським транспортом;

- попередження вживання учнями алкогольних напоїв, тютюнових

виробів у місцях масового гуляння;

- протипожежна безпека, користування газом;

- поведінка біля ялинки під час відвідування новорічних заходів

- «Обережно – вибухонебезпечні предмети»

- «Обережно: петарди – загроза життю»

- «Тонкий лід – небезпечний лід»

- «Будьте обережні на залізниці»

- «Увага: обірваний провід»

- Профілактика правопорушень, бродяжництва, жебрацтва

- Профілактика негативних явищ серед учнів.

Звертаємо Вашу увагу на організацію відпочинку Вашого (-ої) сина (доньки) під час канікул.

Приділяйте, будь ласка, більше уваги своїй дитині. Залучайте до виконання домашніх обов’язків. Тримайте під контролем проведення дозвілля сином (донькою) за межами дому. Проводьте роз’яснювальні бесіди. Обмежте перебування сина (доньки) за межами дому в вечірній час.

Директор НВК (підпис) О.М.Ляшенко

З листом ознайомлені: (підпис батьків)

Увага, батьки!

НЕ СПАТИ 12 ДНІВ!

В Україні набирає обертів нова суїцидальна гра «Червона сова». Принцип гри такий самий, як і у сумнозвісних «Синіх китів».
ДЕТАЛІ:
Спочатку дітей заманюють в гру. Надсилають їм посилання, за яким потрібно перейти (воно ніби викидає помилку). Але завдяки цьому посиланню «куратори» дізнаються орієнтовну адресу, де проживає учасник. А потім, якщо дитина відмовляється виконувати якесь завдання – її шантажують, що знають адресу і приїдуть до неї на «розбірки».
Одні з основних завдань – постійно бути online, моментально відповідати на повідомлення кураторів, які вони надсилають 24/7, а також, дивитися психоделічні відео посеред ночі (після цих відео дорослому можна посивіти, вже не говорю про те, що відбувається з психікою дітей). А ще аудіо з «потойбічного світу»…
В Україні «Червона сова» ледь не вбила 14-річну Леру з Києва.
На наступний день після зникнення, дитину знайшли в Умані. Знайомі дівчини повідомили, що вона була у відчуженому стані, з порізами на руках, повністю розібраним на деталі телефоном і інструкцією у кишені для подальших дій.
За попередньою інформацією, поліція підозрює, що причиною стала гра "Червона сова". Чекаємо підтвердження.
Батьки, звертайте увагу на поведінку дітей. Основні поведінкові ознаки участі дитину у «групах смерті» такі:
- відчуженість
- втома
- постійно хоче спати
-сидить в мережі посеред ночі-з’являються порізи на руках.
Якщо ви помітили ці прояви у дитини – не дорікайте і не кричіть на неї! Одразу починайте довірливу розмову. Запевніть, що ви допоможете їй вийти з гри і захистите від наслідків. Якщо дитина не йде на контакт – зверніться до психолога!

ОГОЛОШЕННЯ!

ДЛЯ ВАС, БАТЬКИ!!!

Інформуємо Вас про те, що 06 грудня 2017 року Департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації буде надавати консультативну допомогу навчальним закладам району.

В рамках надання допомоги буде проведено особистий прийом громадян фахівцями Департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації з 11.00 до 12.00 у приміщенні ЦПР «Мрія» (кабінет директора Центру).

Отримати консультацію також можна за телефоном: 5-42-00

Адміністрація закладу

БЕЗПЕЧНИЙ ІНТЕРНЕТ

З кожним новим поколінням підвищується рівень проникнення Інтернету в сім'ї. Сьогодні все більше дітей користується Інтернетом для спілкування, пошуку інформації, ігор, скачування мультимедійного контенту. З розширенням можливостей в онлайні зростають і ризики. Що може статися в реальному житті через безтурботну віртуальну поведінку? Чи знають про це діти? А батьки? Чи усвідомлюють необхідність навчання не просто використання Інтернету, але й можливостям уникнути небезпечних ситуацій? Чи відноситься така освіта до сфери компетенції школи?

У відповідь на ситуацію, коли українська громадськість не до кінця усвідомлює можливі ризики в Інтернеті, в 2008 році компанія «Майкрософт Україна» ініціювала створення Коаліції за безпеку дітей в Інтернеті. За цей час проведено безліч активностей і науково-освітньої діяльності. У 2011 році в рамках програми Microsoft «Партнерство в освіті» кафедрою превентивної роботи та соціальної політики ЮНЕСКО в Україні проведено Всеукраїнське широкомасштабне дослідження «Рівень обізнаності українців з питання безпеки дітей в Інтернеті». Вибірка дослідження склала 16850 респондентів, у тому числі 7600 дітей у віці від 10 до 17 років, 4000 батьків та 5150 вчителів. Дослідження проводилося в 11 областях України: Харківській, Тернопільській, Рівненській, Львівській, Київській, Запорізькій, Черкаській, Донецькій, Луганській, Житомирській областях та АР Крим. Анкетування проводилося в обласному центрі і трьох районних центрах у кожній з вище. Подібне дослідження було проведено в Україні вперше, його результати представлені нижче.

Ключові результати:

  • З 96% дітей-користувачів Інтернетом у віці від 10 до 17 років 51% не знає про небезпеки в мережі.
  • 52% дітей виходять в Інтернет насамперед для спілкування в соціальних мережах, де залишають дані про свій телефон (46%) і домашню адресу (36%), а також особисті фото (51%).
  • 44% дітей перебувають у потенційно ризиковій зоні (розміщують особисту інформацію) і 24,3% вже були в ризикових ситуаціях (ходили на зустріч з віртуальними знайомими) – у віковій групі від 15 до 17 років цей показник сягає 60,3%.
  • 72,5% дітей хочуть отримувати більше інформації про можливості безпеки в Інтернеті.
  • 77% батьків також висловили бажання більше дізнатися про безпеку Інтернету для дітей.
  • У сім'ях діти краще, ніж батьки, розбираються в комп'ютері та Інтернеті. З 81% батьків підтвердили, що у них на домашньому комп'ютері встановлений антивірус, 95% вказали, що його установкою і налаштуванням займалася дитина.
  • Думку, що навчати дітей по темі безпеки в Інтернеті повинні вчителя, поділяють 95% батьків і лише 13% самих вчителів.

Яким ризикам піддають себе діти в Інтернеті?

З ризиків в Інтернеті діти відразу називають найбільш відомі: віруси-39%, дорослий контент (мається на увазі сайти з порнографічним змістом) - 21%, Інтернет-залежність - 19% і шахрайство (тобто крадіжка особистої інформації і паролів, банківської інформації, шахрайство за допомогою Інтернет-магазинів і онлайн сервісів з платними СМС).

Дослідження показало, що чим старшою стає дитина, тим більш безтурботно він/вона починає вести себе в Інтернеті. Так, на реальну зустріч з людиною, яку вони знають лише віртуально, вже ходили майже 12% опитаних дітей 10-11 років і вже понад 60% підлітків 15-17 років. Дані про своїх батьків у мережі (місце роботи і займана посада) залишили 0,4% дітей у віці 10-11 років і 6,5% - 15-17 років.

Найбільш популярні за відвідуваністю серед дітей ресурси в Інтернеті – сайти соціальних мереж – таять в собі найбільшу загрозу з точки зору доступності особистої інформації для сторонніх. У соціальних мережах свій особистий номер мобільного телефону вже залишили 46% дітей 10-17 років, вказали домашню адресу - 36%, розмістили особисті фотографії - 51%. При цьому примітно, що від загальної кількості бажаючих отримати більше інформації про ризики в Інтернеті (72,5% респондентів-дітей) більшість - 89% - хоче дізнатися більше саме про захист у соціальних мережах. Як висновок можна констатувати недостатній рівень інформованості серед дітей по темі безпеки в Інтернеті при високому рівні ризиків, яким піддають себе діти в мережі. До того ж абсолютно недостатнім є рівень залученості батьків у процес виховання культури безпечного користування Інтернетом серед дітей.

Тому пропонуємо Вам наступні кроки:

1. Вивчіть питання, станьте експертами в Інтернеті для своїх дітей. Дослідження, проведене Інститутом соціології НАН України показало: 76% батьків не знають, які сайти відвідують їхні діти. А ви знаєте? Дізнайтеся, які потреби в Інтернеті у дитини, які ресурси вона відвідує. Для цього станьте інтернет-користувачем і «потоваришуйте» зі своєю дитиною в соціальних мережах, знайдіть спільні інтереси в Мережі.

2. Встановіть сімейні правила користування Інтернетом. Беручи до уваги вік дитини, встановіть кілька чітких правил для неї, які передбачають розклад, спосіб підключення та час користування Інтернетом. Дитина має розуміти, що ви довіряєте їй, і ці правила потрібні тільки лише для її безпеки в Інтернеті, а не тому що ви караєте її. Чим більше заборон — тим сильніше дитині хочеться їх переступити, тому потрібна довірлива розмова, де ви спілкуватиметеся на рівних і покажете повагу до самостійності дитини.

Обговоріть з дитиною ці прості сімейні правила онлайн безпеки.

— Анонімність — кращий спосіб захисту в Мережі. Під час спілкування через Інтернет завжди потрібно використовувати ніки (прізвиська) і не можна вказувати реальне ім’я, вік та адресу.

— Сімейна онлайн безпека — відповідальність кожного. Особистою інформацією можуть скористатися зловмисники. Тому не можна викладати в Інтернеті інформацію про сім’ю, її фінансові справи, адреси проживання та навчання, номери телефонів, кредитної картки або банківські дані. Також небажано розміщувати особисті та сімейні фотографії на публічних форумах, сайтах. Ніколи нікому, крім своїх батьків, не можна видавати паролі Інтернету (навіть кращим друзям).

— Віртуальний співрозмовник може видавати себе за іншого. Тому не можна призначати зустрічі з віртуальними знайомими без дозволу батьків.

— Вести себе в онлайні — як у реальному житті. Точно так само, як у житті, в Мережі потрібно вести себе ввічливо, не робити того, що може образити інших людей або суперечить закону. — Звертатись за порадою — можна і потрібно. Якщо в Інтернеті (у повідомленні електронної пошти, на сайті, форумі, чаті) що-небудь не зрозуміло, турбує або загрожує, завжди потрібно звертатися за допомогою до батьків. Інформація та послуги в Інтернеті не завжди безпечні, тому перш, ніж завантажувати, встановлювати чи зберігати що-небудь з Інтернету, потрібно отримати дозвіл батьків.

— Віртуальний світ іноді коштує реальних грошей. Завжди потрібно з’ясовувати, скільки коштують SMS на окремі Інтернет сервіси, адже вартість SMS в онлайн грі часто вказується без податків — тобто може бути значно більшою. Якщо така інформація не зрозуміла, потрібно звертатися за порадою до батьків, які допоможуть розібратися, скільки насправді коштуватиме SMS та чи варто його відправляти. Будьте другом і порадником, щоб дитина не соромилась і не приховувала від Вас свої труднощі в освоєнні Інтернету. Спілкуйтеся з чадом, обговорюйте його досягнення, пропонуйте допомогу, а також використовуйте спеціальні програми батьківського контролю. Наприклад, підключіть систему «Мій Київстар» для номера мобільного телефону дитини і Ви завжди бачитимете всі відправлені SMS, здійснені дзвінки, знатимете стан рахунку, а також керуватимете налаштуваннями. Як встановити відповідне програмне забезпечення на ПК — читайте нижче.

3. Створіть територію безпечного Інтернету.

— Слідкуйте за тим, щоб на спільному комп’ютері не було інформації, яка небажана для Вашої дитини. Регулярно переглядайте електронну скриньку, не залишайте на робочому столі або в папках відкритого доступу документи та файли, які призначені тільки для дорослих. Використовуйте паролі для входу на комп’ютер під різними користувачами.

— Поясніть дитині, що робити з підозрілим матеріалом в Мережі, що клікнувши на посилання в електронних повідомленнях від невідомих відправників, або відкривши вкладення небажаних листів, можна заразити комп’ютер небезпечним вірусом. Якщо лист вимагає термінової відправки особистих даних, грошей і тому подібне, потрібно повідомити про це батьків.

— Технічні засоби обмеження доступу дитини до небажаного контенту мають використовуватися як дієвий допоміжний інструмент захисту. Існує спеціальне програмне забезпечення для батьківського контролю — на базі операційних систем, антивірусів, а також у вигляді окремих програм — використовуйте їх.

Поради батькам п’ятикласників

1. Якщо Вас щось турбує в поведінці дитини, якомога швидше зустріньтеся і обговоріть це із класним керівником, шкільним психологом.

2. Якщо в родині відбулися події, що вплинули на психологічний стан дитини, повідомте про це класного керівника. Саме зміни в сімейному житті часто пояснюють раптові зміни в поведінці дітей.

3. Цікавтеся шкільними справами, обговорюйте складні ситуації, разом шукайте вихід із конфліктів.

4. Допоможіть дитині вивчити імена нових учителів, запропонуйте описати їх, виділити якісь особливі риси.

5. Порадьте дитині в складних ситуаціях звертатися за порадою до класного керівника, шкільного психолога.

6. Привчайте дитину до самостійності поступово: вона має сама збирати портфель, телефонувати однокласникам і питати про уроки тощо. Не слід відразу послаблювати контроль за навчальною діяльністю, якщо в період навчання в початковій школі вона звикла до контролю з вашого боку.

7. Основними помічниками у складних ситуаціях є терпіння, увага, розуміння.

8. Не обмежуйте свій інтерес звичайним питанням типу: «Як пройшов твій день у школі?». Кожного тижня вибирайте час, вільний від домашніх справ, і уважно розмовляйте з дитиною про школу. Запам'ятовуйте окремі імена, події та деталі, про які дитина вам повідомляє, використовуйте їх надалі для того, щоб починати подібні розмови про школу. Не пов'язуйте оцінки за успішність дитини зі своєю системою покарань і заохочень.

9. Ваша дитина має оцінювати свою гарну успішність як нагороду, а неуспішність - як покарання. Якщо у дитини навчання йде добре, проявляйте частіше свою радість. Висловлюйте заклопотаність, якщо у дитини не все добре в школі. Постарайтеся наскільки можливо, не встановлювати покарань і заохочень вони можуть привести до емоційних проблем.

10. Допомагайте дитині виконувати домашні завдання, але не робіть їх самі. Продемонструйте інтерес до цих завдань. Якщо дитина звертається до вас з питаннями, пов'язаними з домашніми завданнями, допоможіть їй знайти відповіді самостійно, а не підказуйте їх. Допоможіть дитині відчути інтерес до того, що викладають у школі.

11. З'ясуйте, що взагалі цікавить вашу дитину, а потім встановіть зв'язок між його інтересами і предметами, що вивчаються в школі. Наприклад, любов дитини до фільмів можна перетворити на прагнення читати книги, подарувавши книгу, по якій поставлений фільм. Шукайте будь-які можливості, щоб дитина могла застосувати свої знання, отримані в школі, в домашній діяльності. Наприклад, доручіть їй розрахувати необхідну кількість продуктів для приготування їжі або необхідну кількість фарби, щоб пофарбувати певну поверхню.

12. Особливі зусилля прикладайте для того, щоб підтримати спокійну та стабільну атмосферу в домі, коли в житті дитини відбуваються зміни. Намагайтеся уникнути великих змін чи порушень в домашній атмосфері. Спокій домашнього життя допоможе дитині більш ефективно вирішувати проблеми в школі.

Пам’ятка для батьків.

-Ніколи не займайтесь "виховною роботою” в поганому настрої.

-Чітко визначте, що ви хочете від дитини (і поясніть це їй), а також дізнайтесь що вона думає з цього приводу.

- Надайте дитині самостійність не контролюйте кожен її крок.

- Не підказуйте готового рішення, а показуйте можливі шляхи до нього і розглядайте з дитиною її правильні і неправильні, доцільні і недоцільні кроки до мети.

- Не пропустіть моменту коли досягнуто перщі успіхи. Відмітьте їх.

- Вкажіть дитині на допущену помилку, щоб вона осмислила її.

- Оцініть вчинок, а не особистість. Пам’ятайте: сутність людини і її окремі вчинки не одне і те саме.

- Дайте дитині відчути (посміхніться), що співчуваєте їй, вірите в неї, незважаючи на помилку.

- Ви повинні бути твердими, але добрими.

Нагадування батькам

Ваші обов’язки та відповідальність

Якщо, Ваша дитина:

- пропускає уроки без поважної причини;

- хамить, грубіянить, б’є, штовхає, відноситься з неповагою до вчителів, адміністрації школи;

- зриває та регулярно не готує уроки;

- була замічена за курінням, алкоголем, бійкою чи крадіжкою;

- відноситься з нахабством: обзиває, б’є учнів школи.

Якщо, Ви:

- не реагуєте на скарги вчителів, адміністрації школи;

- ведете себе аморально по відношенню до вчителів, погрожуєте, грубіяните;

- не займаєтесь вихованням дітей;

Проводяться такі види роботи:

1.Девіантних учнів ставлять на шкільний облік

а) розробка картки вивчення та обліку учня;

б) розробка соціально-демографічного паспорту на дитину;

в) аналіз навчальних досягнень дитини;

г) складання акту обстеження житлово-побутових умов;

д) характеристика "важкого” підлітка.

2.У випадку невідвідування школи соціальний педагог здійснює:

а) подання та акт обстеження житлово-побутових умов проживання дитини начальнику служби в справах неповнолітніх;

б) подання та акт обстеження житлово-побутових умов проживання дитини в управління освіти і науки.

3.У випадку неодноразового звернення в службу в справах неповнолітніх здійснюється:

а) притягання батьків до адміністративної відповідальності;

б) подання характеристики на учня;

в) свідчення на комісії виконкому сільської ради.

4. У випадку неоднарозового притягнення батьків до адміністративної відповідальності здійснюється співпраця з службою в справах неповнолітніх у зв’язку із ініціюванням позбавлення батьківських прав.

5. У випадку скоєння злочину соціальний педагог:

а) подає характеристику учня в міліцію;

б) присутній на допитах;

в) подає характеристику в суд;

г) присутній та дає свідчення на суді.

Відповідальність учнів за невідвідування уроків

З початку самого народження кожна людина набуває певних прав та обв′язкікв

Право на життя, на щасливе дитинство, право вчитися, на охорону здоров′я….

Вступаючи до навчального закладу ви реалізовуєте своє право на освіту, право вчитися. Але паралельно з цими правами заклад покладає на учнів певні обов′язки. Обов′язок відвідувати уроки і ці обов′язки передбачені та закріплені правилами внутрішньо – трудового розпорядку закладу, які є обов′язковими для виконання

Учні зобов′язані відвідувати всі уроки і обов′язкові заходи.

Поважними причинами відсутності на уроках можуть вважатися:

- Хвороба, факт, якої завірений довідкою медичної установи, або шкільної медсестри

- Офіційний лікарський напрямок до медичної установи для проходження амбулаторного лікування, обстеження

- Повістка про відвідування війскомату або проходження комісії

- Участь у районних. Міських, обласних, всеукраїнських олімпіадах, змаганнях, концертах з поданням відповідного повідомлення,

Відповідальність яка настає:

За систематичні прогули учень може бути відрахований із навчального закладу

За невідвідування занять учнями, батьків цього учня можуть притягнути до адміністративної відповідальності. Ст184 не виконання своїх батьківських обов′язків від 1- до 3 неоподаткованих мінімумів

Кiлькiсть переглядiв: 902

Коментарi